Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχετικά με το έργο

Βασιζόμενες στο παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο που ευνοεί τη δια ζώσης άμεση επικοινωνία με τον πελάτη, οι μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά και δεν ήταν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19. Ωστόσο, η πανδημία υπογράμμισε την ήδη υπάρχουσα έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων που φέρνει τις μικρές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους και θα τις οδηγήσει στον αποκλεισμό από τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής.

Το έργο GRACE είναι προσανατολισμένο στην ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης στην παροχή εκπαίδευσης καθώς δημιουργεί μια πλήρως διαδικτυακή εκπαιδευτική εμπειρία.

Το εταιρικό σχήμα του έργου θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα και την ενεργό συμμετοχή όλων στις δραστηριότητές του έργου και θα υιοθετήσει λύσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Ομάδα-Στόχος