Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα GRACE

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα GRACE που θα είναι διαθέσιμη στις γλώσσες όλων των εταίρων θα είναι ένας χώρος μη τυπικής εκπαίδευσης για ανοιχτή και συνεργατική μάθηση και επικοινωνία και μια δεξαμενή βέλτιστων πρακτικών και άλλων πόρων για τις μικροεπιχειρήσεις. Θα φιλοξενήσει το διαδικτυακό μάθημα για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα για δημιουργικές και πολιτιστικές μικροεπιχειρήσεις, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, προσανατολισμένο στην καινοτομία και εμπλουτισμένο με πρακτικές ασκήσεις, πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια, παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Toolkit για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ένα toolkit για εκπαιδευτές ενηλίκων με πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες, σχετικούς και έγκαιρους πόρους για να εκπαιδεύσουν τις μικροεπιχειρήσεις στην απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακής επιχειρηματικότητας και επίσης να υποστηρίξουν επίδοξους επιχειρηματίες να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους.

Έκθεση προτάσεων πολιτικής

Η έκθεση των αντλούμενων διδαγμάτων και προτάσεων πολιτικής αποτελεί την κληρονομιά και συνεισφορά του έργου GRACE στην ατζέντα της πολιτικής. Η έκθεση εμβαθύνει σε ερωτήματα αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών μικρο-επιχειρήσεων. Ο Οδηγός για την αναβάθμιση και τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεί βασικό αποτέλεσμα για τη βιωσιμότητα του έργου. Ο οδηγός θα βασιστεί στην εμπειρία του έργου και θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για την αναβάθμισή του σε άλλες χώρες και πλαίσια.