Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ενημερωτικΟ δελτΙο – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

  • από

Ολοκληρώνεται μετά από 24 μήνες το έργο μας που απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τα αποτελέσματα προς ελεύθερη χρήση!

ενημερωτικΟ δελτΙο – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023