Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχετικά

Μάθετε περισσότερα για το έργο

Νέα

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του έργου

Αποτελέσματα

Πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου

Εταίροι

Γνωρίστε τους εταίρους του έργου

Το έργο GRACE

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στις τουριστικές περιοχές, έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από τον COVID-19 λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και της απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown).
Με στόχο να υποστηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, το έργο GRACE θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ώστε οι μικροεπιχειρήσεις να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης, να ενισχύσει τη ψηφιακή επιχειρηματικότητα και να προωθήσει έναν ψηφιακό κόμβο δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα τις επαναφέρει στην πορεία ανάπτυξης και θα μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. (2020-1-RO01-KA227-ADU-095722)

Στόχοι του έργου