Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταίροι

Asociatia European Association for Social Inovation

Asociatia European Association for Social Inovation

Ρουμανία

EaSI, Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κοινωνική Καινοτομία είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί περισσότερους από 30 οργανισμούς από 15 Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την πρόοδο της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι δράσεις του EaSI συνίστανται σε: • Σχεδιασμό και υλοποίηση έργων στο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε & Α) καθώς και πιλοτικών έργων • Εντοπισμό και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας, • Χορήγηση επιχορηγήσεων και υποτροφιών σχετικά με πρακτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα Κοινωνικής Καινοτομίας που αναπτύχθηκαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές, δημόσιες υπηρεσίες, τριτογενή και ιδιωτικό τομέα. Ο οργανισμός EASI είναι βασικός συνεργάτης δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας ιδέες κοινωνικής καινοτομίας και διαχέοντας ορθές πρακτικές.

Επικοινωνία: secretariat@easi-socialinnovation.org
Website: www.easi-socialinnovation.org

Clio Muse Etairia Anaptixis Efarmogon Gia Ton Politismo Ike

Clio Muse Etairia Anaptixis Efarmogon Gia Ton Politismo Ike

Ελλάδα

Η Clio Muse Tours είναι εταιρεία πληροφορικής η οποία ιδρύθηκε το 2014 χρηματοδοτούμενη από ΕΚ (VC) με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να δημιουργήσουν αυτό-καθοδηγούμενες ηχητικές/ εικονικές / 'skip-the-line περιηγήσεις (tours) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας συγγραφής, ακολουθώντας τη βραβευμένη δική μας μεθοδολογία αφήγησης. Οι περιηγήσεις αναφέρονται στη συνέχεια σε όλα τα σημαντικά OTA (π.χ. TripAdvisor, GetYourGuide, Expedia, Booking.com, Musement κ.λπ.) για να κάνουν κράτηση οι ταξιδιώτες. Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει εργαλεία τεχνολογίας αιχμής και να τα χρησιμοποιήσει για να καταστήσει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά διαθέσιμη σε ένα ευρύ κοινό. Η Clio Muse Tours έχει επιλεγεί ως νικητής για το SDG8- «Καλές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη» στον παγκόσμιο διαγωνισμό start-up του UNWTO τον Φεβρουάριο του 2021, μεταξύ 10.000 υποψηφίων.

Επικοινωνία: innovation@cliomusetours.com
Website: www.cliomusetours.com

Consultoría de Innovación Social

Consultoría de Innovación Social

Ισπανία

Καινοτόμες μέθοδοι στην εκπαίδευση και την κοινωνική εργασία Οι δραστηριότητες της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Caminos που ιδρύθηκε το 2014 είναι εστιασμένες στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της ανταλλαγής γνώσης και επικοινωνίας, τη βελτίωση των ατομικών ευκαιριών για ανάπτυξη και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ομάδων-στόχων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι ""Caminos"" πρέπει να υποδεικνύουμε τη σημασία της εύρεσης νέων δρόμων για την επίτευξη των στόχων μας, να ανακαλύπτουμε ξεχωριστούς πόρους και ευκαιρίες για να ξεπεράσουμε μαζί τις πραγματικές προκλήσεις.

Επικοινωνία: info@cis-es.org
Website: www.cis-es.org

Canary Wharf Consulting Limited

Canary Wharf Consulting Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Canary Wharf Consulting Limited είναι μια Βρετανική εταιρεία συμβούλων, η οποία, από την ίδρυσή της, κατάφερε να έχει ένα σημαντικό ιστορικό επιτυχημένων έργων και συνεργασιών υψηλού αντίκτυπου, προσθέτοντας αξία σε εταιρείες, οργανισμούς και κρατικές αρχές και υπηρεσίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η CWC προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε μια ευρεία βάση πελατών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και κρατικές αρχές και δημόσιους φορείς. Η CWC προσφέρει υπηρεσίες στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Business Development), Διεθνής ανάπτυξη; Συμβουλευτική και Marketing και Προώθηση Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Πληροφορικής και Προώθηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

Επικοινωνία: info@canarywharf-consulting.com
Website: www.canarywharf-consulting.com

Novel Group S.à.r.l.

Novel Group S.à.r.l.

Λουξεμβούργο

H Novel Group είναι μια Εταιρεία Συμβούλων και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον, η Novel Group αναλαμβάνει την έρευνα, μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών στο τομέα της Πληροφορικής, με στόχο την αύξηση της αξίας των εταιρειών. H Novel Group σκοπεύει να αναπτύξει γνώση και εμπειρία με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, σε διάφορους τομείς της τοπικής και διεθνούς οικονομίας. Το σύνθημά «αποκαλύψτε τις ικανότητές σας» περιγράφει τους στόχους της εταιρείας. H Novel Group επενδύει συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων και συνεργασιών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς ερευνητές.

Επικοινωνία: kkostakou@novelgroup.lu
Website: www.novelgroup.lu

Aproximar- Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Aproximar- Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Πορτογαλία

Η Aproximar είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών ως στρατηγική για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αξιοποιούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις εξωτερικές συνθήκες. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η Aproximar οργανώνει και διαχειρίζεται προσωπικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και οργανωτικούς δρόμους μέσω εξατομικευμένων έργων κοινωνικής καινοτομίας και μεταφοράς και διάδοσης καλών πρακτικών. Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι το mentoring, το coaching, η ανεύρεση πόρων, η διαχείριση της συνολικής ποιότητας, η κοινωνική υποστήριξη, ο εθελοντισμός, η κατάρτιση, ο σχεδιασμός, οι διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας (ανάπτυξη νέων προϊόντων, προσαρμοσμένων προγράμματων και μεταφορά καλών πρακτικών). Τα προγράμματα συνδυάζουν πάντα την κοινωνική επιστήμη (γνώση), τις ενεργές μεθόδους (άτομα) και τα κατάλληλα εργαλεία (τεχνολογία).

Επικοινωνία: add email
Website: www.aproximar.pt

KMOP Education Hub

KMOP Education Hub

Ελλάδα

KMOP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών και κατ’ επέκταση την ένταξη στην αγορά εργασίας, την κοινωνική κινητοποίηση και την ένταξη μειονεκτούντων πληθυσμών. Εναρμονισμένη με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης για συνεκτική, δίκαιη, ποιοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για όλους, η KMOP αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και λύσεις για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση των ομάδων-στόχων της, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα εργαλεία. Παράλληλα, η KMOP διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση.

Επικοινωνία: education-hub@kmop.org
Website: www.education-hub.kmop.org/