Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το έργο GRACE

  • από

Τον Μάρτιο του 2021, το έργο GRACE ξεκίνησε με εταίρους από τη Ρουμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Το έργο εστιάζει στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, επλήγησαν σοβαρά από το COVID-19 λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και της απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown). Στη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα με στόχο να εφοδιάσει τις μικροεπιχειρήσεις με βασικές ψηφιακές δεξιότητες που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές μιας επιχείρησηςς, να ενισχύσει την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει έναν ψηφιακό κόμβο δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα τις επαναφέρει σε πορεία ανάπτυξης και θα μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας.